choose language      

Våre tjenester

 

- Hvilke tjenester tilbyr MSM techtrans?

 

 

MSM techtrans er spesialisert på oversettelse av tekniske fagtekster og dokumenter, men oversetter også helt generelle tekster.

 

 

 

- Hvorfor skal jeg oversette dokumentene mine?

 

Hvis du for eksempel har et produkt som du ønsker å bringe ut på markedet og nå flest mulig mennesker, er en oversettelse eneste mulighet. Du vil merke hvordan hele markedet åpner seg for deg, og at antall potensielle kunder øker betraktelig.

Hvis du er importør av tekniske anlegg eller maskiner, må bruksveiledningen være på et språk som operatøren forstår. Spesielt viktig er dette i forbindelse med sikkerhetsanvisninger.
Ellers finnes det like mange grunner til at man ønsker en oversettelse, som det finnes teksttyper.
Alt handler om kommunikasjon mellom mennesker. Og hvis den slår feil, er det veldig mye annet som også kan gå galt.

 

 

 

 

- Hvorfor nettopp teknikk?

 

For å klare å oversette tekster med "tungt" faginnhold, er det helt nødvendig å ha kunnskap om fagområdet. 
Hvis du for eksempel har en juridisk tekst som skal oversettes, ville en jurist med oversetterutdannelse ha vært det beste valget. Eller en bygningsingeniør med oversetterutdannelse dersom det dreier seg om en krevende teknisk tekst innenfor bygg og anlegg.  Dessverre er det ikke ofte man finner slike yrkeskombinasjoner når man trenger dem som mest.


Fagoversettere med lang erfaring er derfor et optimalt alternativ. Mange av dem har en enorm kompetanse innenfor forskjellige fagområder, er språkmessig helt uten sidestykke og rett og slett sanne multitalenter.

 

 

 

- Hvilke språk oversetter MSM techtrans?

 

 

MSM techtrans oversetter følgende språk:

 

- Tysk-norsk

- Engelsk-norsk

- Dansk-norsk

 

 

 

- Hva slags dokumenter oversetter MSM techtrans?

 

 

MSM har mange års erfaring med håndbøker, bruksveiledninger, brosjyrer, kataloger, pressemeldinger, private dokumenter, teksting av film... kort sagt alt du måtte komme på!

 

 

 

- Hvilke fagområder tilbyr MSM techtrans?

 

Innehaver av MSM, Monica Spord Molstad, er utdannet teknisk fagoversetter med hovedvekt på elektroteknikk og maskinteknikk, og har utover det erfaring med blant annet følgende fagområder:

 

- Programvare
- Maskinvare

- Bilindustri

- Vannkraftmaskiner

- Naturmedisin

- Idrett

- Medisinteknikk

- Psykologi

 

 

 

- Hva koster en oversettelse?

 

 

Ved utarbeidelse av pris tar man utgangspunkt i antall ord, linjer eller avtaler en fastpris. Prisen er også avhengig av andre faktorer, som blant annet leveringsfrist, kildetekstens format, eventuell bruk av oversettelsesverktøy og så videre. Det er derfor ikke mulig å angi en fast pris som gjelder for alle oversettelser.

 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!

 


Dagens tekniske fremskritt krever gjennomtenkte oversettelser

Vi lever i en verden der utviklingen går raskere enn vi noen ganger klarer å tenke.
Fordi både språk og fagområder er i stadig forandring, er det viktig å holde følge også her. Og til enhver tid kunne presentere nyskapende og gjennomtenkte dokumenter.

 

Mens du bruker tiden til det du ønsker å gjøre, tar MSM techtrans seg av det språklige!

 

 

Copyright MSM techtrans | Design og utvikling 123 on web