choose language      

Om MSM


MSM techtrans ble etablert i 2002 av
Monica Spord Molstad, cand.philol., utdannet
ved universitetet i Hildesheim, Tyskland.

Studium: internasjonal fagkommunikasjon

Fagområder: maskinteknikk og elektroteknikk

Språk: tysk, spansk og engelsk

Hovedfagsoppgave: vannkraftmaskiner og vannkraftverk - en terminologisk undersøkelse på tysk og engelsk

 

 

MSM techtrans kan dermed se tilbake på mange års erfaring og har i dag fornøyde stamkunder både innenfor og utenfor landets grenser.

 

 

Mer informasjon, se også LinkedIn:

http://no.linkedin.com/pub/monica-spord-molstad/22/6b3/9b4

 

 

Hos MSM techtrans er dine dokumenter i de beste hender.

Men hvordan kan du være helt trygg på det?

 

 

Noen attester og kundekommentarer sier kanskje litt mer:

 

 

Utdrag fra attester:

 

- "Vi har alltid vært fornøyd med kvaliteten på arbeidet samt påliteligheten, og vil gjerne fortsette samarbeidet i fremtiden."

 

- "Oversettelsesarbeidet ble utført til vår fulle tilfredshet, både når det gjaldt gode norske ordvalg samt å binde dette inn i lettforståelige setninger. Meget viktig for oss... er det også at MSM techtrans er villig til å ta i bruk effektiviseringssoftware for å redusere tidsforbruket/kostnadene. I perioder med stort tidspress har vi på kontoret spesielt satt pris på den gode evnen til å kommunisere både lette og vanskelige spørsmål og løsningsforslag. Som det går frem av ovennevnte, gir vi MSM våre beste anbefalinger!"

 

- "Arbeidet ble tidsriktig innlevert og var av god kvalitet. Vi kan på det varmeste anbefale oversettertjenestene til hvem det måtte være."

 

 

 

Kundekommentarer:

 

 

"Oversettelsen ble godkjent i oppdragsgivers internkontroll uten kommentarer. Takk for flott levert arbeid!"

 

Kommentar etter oversettelse av en større, teknisk instruksjonsbok:

"Gratulerer, oversettelsen er av meget høy kvalitet!!"

 

Kommentar etter korrektur av teknisk instruksjonsbok på 700 sider:
"Kun én liten feil på alle disse sidene - mye takket være dine grundige korrekturer!"

 

"Jeg merker at du arbeider meget nøyaktig! Andre oversettere stiller ingen spørsmål i det hele tatt."

 

"Jeg er meget godt fornøyd med kvaliteten på arbeidet. Jeg håper vi kan samarbeide med lignende tekster en gang senere også."

 

"Vi vil bare si at sluttkunden er meget godt fornøyd med arbeidet. Vi kommer derfor gjerne tilbake ved lignende tekster senere."

 

"Vi kan riktignok bruke andre oversettere.... men... hvordan skal det gå med kvaliteten!"

  

"Med glede stiller jeg opp som referanse. Det er en æressak!"

 


Dagens tekniske fremskritt krever gjennomtenkte oversettelser

Vi lever i en verden der utviklingen går raskere enn vi noen ganger klarer å tenke.
Fordi både språk og fagområder er i stadig forandring, er det viktig å holde følge også her. Og til enhver tid kunne presentere nyskapende og gjennomtenkte dokumenter.

 

Mens du bruker tiden til det du ønsker å gjøre, tar MSM techtrans seg av det språklige!

 

 

Copyright MSM techtrans | Design og utvikling 123 on web